331-999-0071

Intelligence Tradecraft és kognitív hadviselés

Miért érdekel minket?

Azok az érdekeltek, akiknek nagyon fontos ezeknek a szolgáltatásoknak a megvalósítása, az egész szervezetre és azon túl is kiterjednek:

Ügyfelei: Rád bízzák adataikat, és az Ön szolgáltatásaira támaszkodnak. A hatékony kiberintelligencia-integráció közvetlenül védi érdekeiket, és megőrzi az Ön márkájába vetett bizalmukat.

Az Ön alkalmazottai: A biztonságos munkakörnyezet a legfontosabb. Ezek a szolgáltatások biztosítják, hogy olyan hálózatban működjenek, amely védett a behatolás ellen, védi munkájukat és személyes adataikat.

Vezetői csapata: A szolgáltatások által nyújtott betekintésekkel megalapozott döntéseket hozhatnak, elterelhetik a vállalatot a potenciális kibercsapdáktól, és elkerülhetik a költséges jogsértéseket, amelyek ronthatják a vállalat hírnevét és pénzügyi helyzetét.

Részvényesei és befektetői: A lehető legjobb befektetési megtérülést várják, amely magában foglalja a kockázat minimalizálását is. A proaktív kibervédelem megelőzheti a kiberincidensekből eredő pénzügyi veszteségeket, megóvva befektetéseiket.

Szabályozó testületek: Az adatvédelmi törvényeknek és az iparági előírásoknak való megfelelés nem vita tárgya. Ezek a szolgáltatások segítenek a megfelelőség fenntartásában, valamint a jogi következmények és pénzbírságok elkerülésében.

Az Ön informatikai és biztonsági csapatai: Fejlett készségekre és eszközökre tesznek szert a kiberfenyegetésekkel szembeni hatékonyabb leküzdéshez, csökkentve a stresszt és a károkat, amelyek az incidensek megtörténte utáni kezeléséből adódnak.

Versenytársaid: törődnek velük, mert az Ön részéről a cselekvés hiánya versenyelőnyt jelenthet számukra. Az erős kibervédelem napjaink digitális gazdaságában a piac megkülönböztető tényezője.

Tehát nem csak arról van szó, hogy törődik-e ezzel; arról van szó, hogy felismerjük, hogy az Ön által elfogadott biztonsági testtartás hatással van szervezetének és ökoszisztémájának minden aspektusára. A "na mi van" a kiberfenyegetések lépcsőzetes hatásainak elismeréséről szól, valamint arról, hogy a stratégiai kiberintelligencia kulcsfontosságú szerepet játszik e fenyegetések mérséklésében. Ez a vállalkozás, az alkalmazottak és az érdekelt felek kellő gondosságáról szól.

Jól haladunk, és NINCS szükségünk erre a Treadstone 71 szolgáltatásra

 

Ha úgy dönt, hogy nem használja a Treadstone 71 szolgáltatásait, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szervezetnek azonnali vagy súlyos következményekkel kell szembenéznie. Sok szervezet belső erőforrásokkal vagy alternatív megoldásokkal kezeli kiberbiztonsági igényeit. A Treadstone 71 által kínált speciális képzési és integrációs technikák azonban úgy lettek kialakítva, hogy javítsák csapata képességeit a kiberfenyegetések előrejelzésében, észlelésében és reagálásában.

Ha lemond ezekről a szolgáltatásokról, az a következő lehetőségek kihagyásával járhat:

 • Mélyítse ki kiberintelligenciáját: A Treadstone 71 szakértelme javíthatja csapata kiberintelligenciájának megértését és alkalmazását, ami potenciálisan réseket hagyhat a védelmi stratégiájában.
 • Maradjon a fenyegetések előtt: A Treadstone 71 által biztosított fejlett képzés és eszközök nélkül előfordulhat, hogy szervezete nem lesz annyira felkészült a kifinomult kiberfenyegetések proaktív azonosítására és leküzdésére.
 • Optimalizálja biztonsági helyzetét: A Treadstone 71 szolgáltatásai célja, hogy racionalizálják és integrálják a kiberintelligenciát a szervezet meglévő folyamataiba, aminek megvalósítása belső szinten nagyobb kihívást jelenthet.
 • Minimalizálja a kockázatot: A speciális szolgáltatások lehetőséget kínálnak arra, hogy jelentősen csökkentsék a kiberincidensek kockázatát és hatását, amelyeket ilyen proaktív intézkedések nélkül költségesebb lehet csökkenteni.
 • A szabályok betartása: Ahogy a kiberszabályozás szigorodnak, a Treadstone 71 által biztosított továbbképzés és módszertan segíthet abban, hogy szervezete továbbra is megfeleljen az előírásoknak, és elkerülje az esetleges bírságokat és jogi kihívásokat.

Lényegében, bár a Treadstone 71 szolgáltatásai nélkül is hatékonyan működhet, a velük való partnerség jelentős stratégiai előnyt jelenthet egy olyan környezetben, ahol a kiberfenyegetések folyamatosan fejlődnek és egyre összetettebbé válnak.

 

A kiberintelligencia-integrációs műhelyek részletes továbbfejlesztése

A workshopok konkrét céljai A Treadstone 71 kiberintelligencia-integrációs műhelymunkái elmerítik a résztvevőket a kiberintelligencia integrálásával a működési struktúrájukba. A strukturált tanterv célja, hogy azonosítsa a szervezet iparágára vonatkozó kiberfenyegetéseket, integrálja a kiberfenyegetésekkel kapcsolatos intelligenciát a meglévő biztonsági intézkedésekkel, gyors terjesztési folyamatokat dolgozzon ki a legújabb intelligencia számára, és érzékeny biztonsági testhelyzetet alakítson ki a fejlődő fenyegetésekhez való alkalmazkodás érdekében.

Személyre szabott helyszínválasztás Az ügyfelek az intenzív tanuláshoz és együttműködéshez leginkább alkalmas helyszíneket választják ki. A helyszíni workshopok a szervezet biztonságos környezetében zajlanak, az ismert infrastruktúra használatával a kiberfenyegetésekkel kapcsolatos intelligencia gyakorlatainak alkalmazására. A Treadstone 71 oktatóközpontokban zajló workshopok semleges, ellenőrzött környezetet biztosítanak fejlett eszközökkel és szimulációkkal. A biztonságos virtuális környezetek kiszolgálják a távoli csapatokat, interaktív tanulási élményt biztosítva robusztus biztonsági protokollokkal.

Az optimális elköteleződés ütemezése A Workshop ütemezése összhangban van a szervezet prioritásaival, a kritikus személyzet rendelkezésre állása köré tervezve a maximális részvétel és elkötelezettség biztosítása érdekében. Az igényektől függően a workshopok időtartama egy naptól egy teljes hétig változik, további nyomon követési foglalkozásokkal a tanulás megerősítése és az új intelligencia megállapítások befogadása érdekében.

Az egynapos workshop lehetőséget azonban úgy tervezték meg, hogy a csapatok intenzíven bemutassák a kiberintelligencia alapfogalmait, a fenyegetettségi környezetet, valamint ezen intelligencia biztonsági műveletekbe való integrálásának fontosságát. Koncentrált alapozóként szolgál, amely megalapozza a mélyebb, tartósabb elkötelezettséget a következő módokon:

 • Értékelés és tudatosság: Egy egynapos workshop hatékonyan felmérheti a kiberintelligencia gyakorlatának jelenlegi állapotát, és felhívhatja a figyelmet a lehetséges hiányosságokra és a fejlesztési lehetőségekre.
 • Fókuszált képzés: Az időkorlátokkal küzdő szervezetek számára a kiberintelligencia legkritikusabb aspektusainak – például a legégetőbb fenyegetések azonosításának – szentelt egyetlen nap értékes betekintést nyújthat, és katalizátorként szolgálhat a változáshoz.
 • Stratégiai áttekintés: A vezetők és a döntéshozók hasznot húzhatnak a kiberintelligencia integrációjának stratégiai előnyeiről szóló magas szintű áttekintésből, amely segít a jövőbeli biztonsággal kapcsolatos befektetéseik iránymutatásában.
 • A továbbképzés alapja: Egy egynapos workshop megalapozhatja a folyamatos képzési programokat, ugródeszkaként szolgálva kiterjedtebb foglalkozásokhoz vagy folyamatos tanulási utakhoz.

Az egyhetes műhelymunka és az azt követő utóülések jelentik az igazi átalakulást. Ezek a meghosszabbított foglalkozások lehetővé teszik a téma mélyreható elmélyülését, elegendő időt biztosítva gyakorlati gyakorlatokra, forgatókönyv-alapú tanulásra és részletes integrációs tervezésre.

Bár egy nap nem biztos, hogy átfogó elsajátítást hoz, stratégiai belépési pontként szolgál, amely összehangolja a csapatot, és felkészíti a szervezetet az azt követő kiterjedtebb képzési és integrációs munkára. Ez a robusztus kiberintelligencia felé vezető utazás kezdete.

 

Az integráció mint stratégiai követelmény A műhelyek hangsúlyozzák a kiberfenyegetésekkel kapcsolatos hírszerzési integráció stratégiai szükségletét, felhatalmazza a szervezeteket a fenyegetések proaktív azonosítására és reagálására, elősegíti a kiberbiztonság-tudatos kultúrát, és áttér a reaktív biztonsági intézkedésekről a stratégiai, hírszerzés-vezérelt megközelítésre.

Lépésről lépésre Workshop kivitelezés

Workshop előtti értékelés Az alapozási szakasz, vagyis a „feltérképezés” a kiber tájolású tájékozódással, az eszközök megismerésével és a szervezet kiberbiztonsági helyzetének és intelligenciaképességének felmérésére irányuló kezdeti értékeléssel kezdődik. A facilitátorok ezután ezek alapján a kezdeti megállapítások alapján személyre szabják a workshop anyagokat.

Kezdő modulok A résztvevők elméletben megismerkednek a kiberintelligencia életciklusával, részt vesznek az alapvető forgatókönyv-elemzésben, és feltérképezik a hírszerzési integráció jelenlegi szervezeti folyamatait.

Készségek fejlesztése A „séta” szakasz a kiberintelligencia-integráció gyakorlati alkalmazását javítja. A résztvevők forgatókönyv-alapú gyakorlatokon vesznek részt, elsődleges kommunikációs csatornákat hoznak létre az intelligencia terjesztéséhez, és gyakorlati gyakorlatokon keresztül finomítják a kiberintelligencia integrációját a szervezeti folyamatokkal.

Workshop modulok A facilitátorok gyakorlati képzést tartanak a kiberintelligencia eszközökkel, integrálják azokat a meglévő SIEM rendszerekkel, és szimulálnak olyan összetett fenyegetési forgatókönyveket, amelyek részlegek együttműködését igénylik. Ezenkívül bevezetnek mechanizmusokat a kiberintelligencia jelentésére és az azokkal kapcsolatos cselekvésre.

Az integráció elsajátítása A "futás" szakasz a zökkenőmentes és proaktív kiberintelligencia-integrációra összpontosít. A résztvevők élő, összetett kibertámadás-szimulációkban vesznek részt, intelligencia betekintést alkalmazva a szervezet védelmében. Holisztikus kommunikációs csatornákat hoznak létre a hatékony hírszerzés érdekében, és véglegesítik a stratégiai folyamatintegrációt.

Workshop utáni fejlesztés A workshopok után a résztvevők részletes kiberintelligencia integrációs tervet valósítanak meg a szervezet működésén belül, és rendszeres ütemtervet állítanak fel a továbbképzésekhez és a kiberintelligencia folyamatok frissítéséhez.

Eredmények elsajátítása Az integráció hatékonyságát kifinomult mérőszámok és KPI-k segítségével mérik, és egy robusztus keretrendszert alkalmaznak az utólagos felülvizsgálatokhoz a kiberintelligencia-integráció hatékonyságának és megtérülésének értékelésére.

A „kúszás, séta, fuss” fázisokon módszeresen haladva a műhelyek szisztematikusan növelik a szervezet képességét a kiberfenyegetések hatékony előrejelzésére, észlelésére és leküzdésére. Ez a képzés biztosítja, hogy a résztvevők minden szakaszban önbizalmat és kompetenciát szerezzenek, mielőtt a következőre lépnének, és rugalmas és intelligens kiberbiztonsági testhelyzetben csúcsosodik ki.

A Stratégiai Kiberintelligencia Integrációs Bootcamp elindításához az első lépés a Treadstone 71 elérhetősége, hogy kifejezze érdeklődését és megvitassa szervezete speciális igényeit. Így indíthatja el a folyamatot:

 1. Lépjen kapcsolatba a Treadstone 71-gyel: Lépjen kapcsolatba a hivatalos kapcsolatfelvételi csatornákon keresztül – akár a webhelyükön, e-mailben vagy telefonon. Adjon rövid áttekintést szervezetéről és a bootcamp iránti érdeklődéséről.
 2. Konzultáció: Egyeztessen egy kezdeti konzultációt. A Treadstone 71 valószínűleg meg akarja érteni szervezete jelenlegi kiberintelligencia-helyzetét, céljait és az Ön előtt álló konkrét kihívásokat.
 3. Testreszabás: A kezdeti megbeszélések alapján a Treadstone 71 személyre szabja a bootcamp-et, hogy illeszkedjen a szervezet egyedi követelményeihez és céljaihoz. Ez magában foglalja a workshop időtartamának, a tartalom mélységének és a csapat elérhetőségéhez igazodó ütemezésnek a meghatározását.
 4. Workshop előtti értékelés: A workshop előtt a Treadstone 71 alapos értékelést végez, amely felméréseket, interjúkat és a jelenlegi kiberintelligencia folyamatainak áttekintését is magában foglalhatja.
 5. Ütemezés: Döntse el a szervezete és a Treadstone 71 segítői számára megfelelő időpontot. A workshopokat általában néhány héttel vagy néhány hónappal korábban tervezik, hogy lehetővé tegyék a megfelelő felkészülést.
 6. Helyszín kiválasztása: Válasszon egy megfelelő helyszínt a műhelyhez – legyen az a szervezete helyszínén, egy Treadstone 71 létesítményben vagy biztonságos virtuális környezetben.
 7. Felkészülés: Gondoskodjon arról, hogy csapata felkészüljön a bootcampre azáltal, hogy elvégzi a Treadstone 71 által kiosztott műhely előtti feladatokat, például ismerkedjen meg az előolvasási anyagokkal vagy az előzetes eszközökkel.
 8. Elköteleződés: Teljes mértékben vegyen részt a műhelyben. Ösztönözze csapatát, hogy aktívan vegyen részt minden gyakorlatban és megbeszélésen, hogy maximalizálja a program előnyeit.

Miután elvégezte ezeket a lépéseket, már jó úton halad a szervezete kibervédelmi képességeinek fejlesztése felé. Készüljön fel egy átfogó tanulási élménybe, amely képessé teszi csapatát, és megerősíti szervezete kiberellenállóságát. Ringázzunk már tényleg!

 

Lépjen kapcsolatba a Treastone 71-el

Lépjen kapcsolatba a Treadstone 71-el még ma. Tudjon meg többet a célzott ellenségelemzésről, a kognitív hadviselés képzésről és az Intelligence Tradecraft ajánlatainkról.

Lépjen kapcsolatba velünk még ma!