331-999-0071

A STEMPLES Plus keretrendszer a kiberképességek felméréséhez

A STEMPLES Plus egy olyan keretrendszer, amely egy ország kiberképességének felmérésére szolgál. A STEMPLES Plus a társadalmi, műszaki, gazdasági, katonai, politikai, jogi, oktatási és biztonsági (belső) tényezők rövidítése, a "Plus" pedig olyan további tényezőkre utal, mint a kultúra, az oktatás és a szervezeti struktúrák. A Treadstone 71 a STEMPLES Plus keretrendszer segítségével felméri egy ellenfél ország kiberképességét abból a szempontból, hogy képesek-e különféle kiberműveleteket végrehajtani ellenünk.

Társadalmi tényezők: Értékelje az ország kiberképességeit befolyásoló társadalmi tényezőket. Ez magában foglalja a lakosság tudatosságának és digitális írástudásának szintjét, képzett kiberbiztonsági szakemberek jelenlétét, a kiberbiztonsággal kapcsolatos közfelfogást, valamint a kormány, a magánszektor és a civil társadalom közötti együttműködés szintjét a kiberfenyegetések kezelésében.

Technikai tényezők: Értékelje egy ország kiberképességeinek technikai szempontjait. Ez magában foglalja az ország technológiai infrastruktúrájának kifinomultságát, a fejlett kiberbiztonsági eszközök és technológiák elérhetőségét, a kiberbiztonsággal kapcsolatos kutatási és fejlesztési erőfeszítéseket, valamint az olyan feltörekvő technológiák terén, mint a mesterséges intelligencia, a blokklánc vagy a kvantumszámítástechnika, a szakértelem szintjét.

Gazdasági tényezők: Vizsgálja meg azokat a gazdasági tényezőket, amelyek hozzájárulnak egy ország kiberképességéhez. Értékelje a kiberbiztonsági kutatásba és fejlesztésbe való befektetést, a kiberbiztonsággal kapcsolatos iparágak és vállalkozások jelenlétét, a kritikus szektorok kiberbiztonsági érettségi szintjét, valamint a kiberfenyegetések gazdasági hatását az ország gazdaságára.

Katonai tényezők: Értékelje egy ország kiberképességeinek katonai vonatkozásait. Ez magában foglalja a dedikált katonai kiberegységek jelenlétének és képességeinek felmérését, a kiberképességek integrálását a katonai stratégiákba és doktrínákba, a kibervédelmi és támadóképességekbe történő beruházások szintjét, valamint az ország kiberhadviselési képességeit.

Politikai tényezők: Elemezze azokat a politikai tényezőket, amelyek egy ország kiberképességeit alakítják. Ez magában foglalja a kormány kiberbiztonság iránti elkötelezettségének felmérését, a nemzeti kiberbiztonsági stratégiák és politikák meglétét, a kibertevékenységeket szabályozó jogi keretet, a kiberügyekkel kapcsolatos nemzetközi együttműködést, valamint az ország diplomáciai álláspontját a kiberügyekben.

Jogi tényezők: Vizsgálja meg a kibertevékenységeket szabályozó jogi kereteket az országban. Értékelje a kiberbiztonsággal, adatvédelemmel, magánélettel, szellemi tulajdonnal és számítógépes bűnözéssel kapcsolatos törvények és szabályozások megfelelőségét. Értékelje a kibertevékenységekkel kapcsolatos végrehajtási mechanizmusokat, jogi eljárásokat és nemzetközi jogi kötelezettségeket.

Oktatási tényezők: Vegye figyelembe az ország kiberképességeinek oktatási szempontjait. Ez magában foglalja a kiberbiztonság, a hibrid hadviselés, a kognitív hadviselés, a kiberhírszerzés és a kiberelhárító műveletek befolyásának értékelése, az ország kiberkonferenciákkal kapcsolatos kereskedelmi környezete, az információmegosztás, az egyesületek, az etikus hackercsoportok és a tudatosság értékelése. 

  • Biztonsági tényezők: Biztonsági tényezők beépítése az ország általános biztonsági helyzetének felméréséhez, ideértve a kritikus infrastruktúra védelmének robusztusságát, az incidensekre való reagálási képességeket, a kiberbiztonsági oktatási és figyelemfelkeltő programokat, valamint az ország kiberbiztonsági ökoszisztémájának ellenálló képességét.
  • Vallás: Mérje fel a vallás hatását a kiberbiztonsági gyakorlatokra, politikákra és attitűdökre az országban. Vizsgálja meg, hogy a vallási meggyőződések és értékek hogyan befolyásolhatják a kiberbiztonság, a magánélet és a technológia használatának megítélését.
  • Demográfiai adatok: Elemezze azokat a demográfiai tényezőket, amelyek befolyásolhatják a kiberképességeket, mint például a lakosság mérete és sokfélesége, a digitális írástudás szintje, a képzett kiberbiztonsági szakemberek elérhetősége, valamint a különböző demográfiai csoportok közötti digitális megosztottság.
  • Szociálpszichológia: Vegye figyelembe azokat a szociálpszichológiai tényezőket, amelyek befolyásolhatják a kiberbiztonsági gyakorlatokat, beleértve a bizalmat, a társadalmi normákat, a csoportdinamikát és az egyéni viselkedést. Elemezze, hogy a szociálpszichológiai tényezők hogyan alakíthatják a kiberbiztonsággal, az adatvédelemmel és a biztonsági gyakorlatok betartásával kapcsolatos attitűdöket.
  • Stratégiai tényezők: Értékelje egy ország kiberképességeinek stratégiai dimenzióit. Ez magában foglalja az ország hosszú távú céljainak, prioritásainak és kiberbiztonsági befektetéseinek elemzését, kibervédelmi helyzetét, támadóképességét és kiberintelligencia képességeit. Értékelje a kiberképességek integrálását a nemzetbiztonsági stratégiákba, valamint a kibercélok összhangját a tágabb geopolitikai érdekekkel.

Ezenkívül a STEMPLES Plus – Kultúra, Oktatás és Szervezeti struktúrák „Plusz” tényezőit használjuk, hogy további betekintést nyújtsunk egy ország kiberképességeibe. Ezek a tényezők segítenek felmérni a kiberbiztonsággal kapcsolatos kulturális attitűdöket, a kiberbiztonsági oktatási és képzési programok állapotát, valamint azokat a szervezeti struktúrákat és együttműködéseket, amelyek a kiberbiztonsági kezdeményezéseket vezérlik az országban.

A STEMPLES Plus tényezők szisztematikus elemzésével átfogóan megértheti egy ország kiberképességeit, erősségeit és gyengeségeit. Ez az értékelés megalapozhatja a politikai döntéseket, a fenyegetésmodellezést, valamint a hatékony kiberbiztonsági stratégiák és ellenintézkedések kidolgozását.

A "vallás, demográfia és szociálpszichológia" beépítésével a STEMPLES Plus keretrendszerbe jobban megértheti egy ország kiberképességeit és az azokat befolyásoló kontextuális tényezőket. Ez a kibővített keret segít megragadni azokat a társadalmi és emberi szempontokat, amelyek szerepet játszanak a kiberbiztonsági gyakorlatokban, politikákban és attitűdökben egy adott országban.

 Copyright 2023 Treadstone 71 LLC

Lépjen kapcsolatba a Treastone 71-el

Lépjen kapcsolatba a Treadstone 71-el még ma. Tudjon meg többet a célzott ellenségelemzésről, a kognitív hadviselés képzésről és az Intelligence Tradecraft ajánlatainkról.

Lépjen kapcsolatba velünk még ma!